ห้องพักผู้ป่วยเด็ก

*หมายเหตุ*
1.การคิดค่าห้องเริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบรอบ 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน
ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่เข้าอยู่โรงพยาบาลไม่ครบ 24 ชั่วโมงแล้วกลับ
- ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดค่าห้อง 50%
- นานกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าห้อง 1 วัน
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการเก็บเงิน
อัตราค่าอาหาร
1. อาหารชุด
- ชุด A 1 วัน ราคา 500 บาท -ชุด B 1 วัน ราคา 400 บาท -ชุด C 1 วัน ราคา 300 บาท
2. อาหารทางสาย ปกติ สอบถามรายละเอียดได้ที่ครัวศุภมิตร
3. อาหารตามสั่ง ประเภทอาหาร และ ราคา ดูได้จากรายการอาหารที่อยู่บนห้องพักของท่าน