โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
มีบริการรถพยาบาล รับ - ส่งผู้ป่วย

บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจสอบถามรายละเอียดรถพยาบาลฉุกเฉิน
โรงพยาบาลศุภมิตร
โทร 0-3552-3777 ต่อ 1111