ศูนย์ไตเทียม

บริการของศูนย์ไตเทียม
การให้บริการฟอกเลือดล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบทำน้ำสะอาดสำหรับขจัดธาตุโลหะหนักต่าง ๆ
ด้วยวิธี REVERSE OSMOSIS ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของอเมริกา AAMI การให้บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤติที่มีปัญหาไตวายในหอผู้ป่วยหนัก
ด้วยวิธีล้างไตที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนั้น ๆ
การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป
การรักษาโดยใช้เครื่องทำงานทดแทนไตใน
ผู้ป่วยอาการหนักการผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำ และแดง หรือ ใส่ท่อชั่วคราว เพื่อใช้ในการฟอกเลือด
การรักษาโรคไตวายเฉียบพลัน และโรคไตวายเรื้อรัง
รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไต การรักษา และการดูแลปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคไต

ขอบเขตการให้บริการ

เวลาเปิดให้บริการศูนย์ไตเทียมศุภมิตร

วันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 07.00 - 20.00 น. (3 รอบ)

วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 07.00 - 18.00 น. หยุดวันอาทิตย์

กรณีผู้ป้วยฉุกเฉินสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นอกเวลาได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
035-523777 ต่อ 1301, 1302 (นอกเวลา ต่อ 1111)