รับสมัคร แพทย์ Part time ด่วน !!!

 

แผนกเวชระเบียน ( 2 ตำแหน่ง )

- ต้อนรับผู้ป่วย และค้นหาเวชระเบียน
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

แผนกรังสีวิทยา ( 3 ตำแหน่ง )

- รับผิดชอบงานด้านรังสี อัลตร้าซาวด์ และงานอื่นๆ
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เพศหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี

ศูนย์งานพัฒนาระบบ ( 1 ตำแหน่ง )

- ช่วยประมวลผล วิเคราะห์แผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ
วุฒิ ปริญญาตรีการจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพศชาย และหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

เภสัชกรรม

เภสัชกร ( Fulltime 1 ตำแหน่ง, Parttime 1 ตำแหน่ง )

- จ่ายยา อธิบายการใช้ยาให้ผู้รับบริการ ประสานงานกับแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิ ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต เพศชาย และหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

เจ้าหน้าที่ห้องยา ( 2 ตำแหน่ง )

- จัดยา ป้อนข้อมูลใบสั่งยา จัดเก็บดูแล รักษายาในห้องจ่ายยา จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์
วุฒิ ม.6/ปวช. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

แผนกพยาธิวิทยา ( 1 ตำแหน่ง )

- จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจ
วุฒิ ม.6/ปวช เพศชาย และหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

แผนกติดตามหนี้สิน ( 1 ตำแหน่ง )

- ดูแลเรื่องลูกหนี้
วุฒิ ปวส. ป.ตรี เพศชาย อายุไม่เกินไม่เกิน 35 ปี

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลเฉพาะทาง สูติ, ฉุกเฉิน, ICU
- การปฏิบัติงานกิจกรรม พยาบาลที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี


แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ( 3 ตำแหน่ง )

- สามารถขึ้นเวรวันเสาร์ - อาทิตย์ ได้

 

แผนกศูนย์สุขภาพ

รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

 

1. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง (เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี)

- จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

มีประสบการณ์ พิจารณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย 1 ตำแหน่ง

- จบหลักสูตรนวดแผนไทย

มีประสบการณ์ พิจาณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ

 


หัวหน้าส่วนบัญชี (ชายและหญิง)

- วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีของโรงพยาบาล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

เอกสารสมัครงานดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง

ไฟล์ที่ 1 , ไฟล์ที่ 2 , ไฟล์ที่ 3

 

สนใจติดต่อสอบถาม 035-523777 ต่อ 4300