รับสมัคร แพทย์ Part time ด่วน !!!

 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 3 ตำแหน่ง

- สามารถขึ้นเวรวันเสาร์ - อาทิตย์ ได้

 

แผนกศูนย์สุขภาพ

รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

 

1. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง (เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี)

- จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

มีประสบการณ์ พิจารณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย 1 ตำแหน่ง

- จบหลักสูตรนวดแผนไทย

มีประสบการณ์ พิจาณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ

 

เภสัชกร Part time / Full time

- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

 

หัวหน้าส่วนบัญชี (ชายและหญิง)

- วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีของโรงพยาบาล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

เอกสารสมัครงานดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง

ไฟล์ที่ 1 , ไฟล์ที่ 2 , ไฟล์ทีี่ 3

 

 

 

สนใจติดต่อสอบถาม 035-523777 ต่อ 4300