คลินิกตา ศุภมิตร

บริการตรวจเรื่องต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอประสาทตา และโรคอื่นๆ ทางตา ผ่าตัดทำตาสองชั้น ผ่าตัดต้อกระจก

ติดต่อ-สอบถาม 035-523777 ต่อ 4105